Du har säkert hört namnet GDPR en massa gånger den senaste tiden. Men vad betyder det egentligen och vad innebär det för dig? Här försöker vi reda ut allt du behöver veta om den nya dataskyddsförordningen GDPR eller dataskyddsförordningen, som den heter på svenska.  
Förordningen börjar att gälla den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.