lindbergstenberg.se

 

Lindberg Stenberg Arkitekter

Arkitektbyråns webbplats var föråldrad och speglade inte kontorets kompetens. Dessutom fungerade den inte alls i mobilen. Jag designade en ny, responsiv webb med Flama, ett typsnitt som är stramt men varmt. Och i det nya arkivet, som sorterar byggnader efter årtal, status och typ, kan alla nu enkelt hitta relevanta projekt. Dessutom ny logotype i kort och lång form. 

 
arkitektLars RodvaldrComment